Повідомлення від 26.02.2019р.


Додаток 39
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 розділу V)

Форма та обсяг інформації про структуру власності приватного капіталу го товариства та «Натурфарм» (якщо така компанія не проводиться публічної пропозиції цінних паперів), 100 відсотків акцій якої прямо або опосередковано перебувають у власності однієї людини, на додаток до компанії , 100 відсотків акцій якої прямо чи опосередковано належать

Структура власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо чи опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо чи опосередковано належать державі (далі – Суспільство), станом на 01.01. 2019 року
№ з/п Обличчя, якому прямо або опосередковано належить 100% акцій Товариства Участь особи у Товаристві, % Акціонери Товариства, через які особа опосередковано володіє 100% акцій Товариства** Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
Тодоссов Олександр -
нерезидент,
Громадянин Ізраїлю
100 100*

* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона повинна становити 100 відсотків.

** Крім випадків, коли особа прямо володіє 100% акцій Товариства.

Генеральний директор …………………………Щупак М.Б.

Річні звіти


Інші документи